Guitar Đệm Hát 1
Mục tiêu khóa học:

1. Về thực hành:

 - Nghe và giữ được nhịp mạnh nguyên cả bài nhạc mà không trật 1 khuôn nào. Chú ý: Mục tiêu này được rèn luyện trải dài từ Guitar Đệm hát 1 tới Guitar Đệm hát ...

 - Biết sử dụng các phần mềm/thiết bị: Máy đếm nhịp, máy lên dây, phần mềm tăng giảm tốc độ và tăng giảm giọng của bài nhạc. 

 - Chơi được các điệu nhạc:

 • Quạt điệu surf với bài hát with or without you.
 • Quạt điệu Valse (bass note đơn) với bài hát Happy Birthday To You.

- Chơi được một số các hợp âm buông và các hợp âm chặn cơ bản. 

- Thực hiện được các kỹ thuật trên các hợp âm thuộc giọng C trưởng và La thứ.

 • Tạo tiếng câm Palm mute dùng tay phải.
 • Tạo tiếng chát ngắt dùng tay phải.

- Chơi ăn khớp với máy đếm nhịp.

- Chơi ăn khớp với file nhạc.

- Đọc nhạc: đọc được trường độ note đen và note móc đơn. Áp dụng cho 2 điệu nhạc Surf và Valse.


2. Về lý thuyết:

- Nắm được ký hiệu trường độ các note: móc đôi, liên ba đơn, note liên ba đơn.  


Đối tương học viên: 

 • Bắt được tốc độ nhịp của bài nhạc.
 • Nghe và giữ được nhịp mạnh sau khi đã được thầy/cô phân tích nhịp mạnh.
 • Những học viên đã hoàn thành Lớp tạo nhịp. 

Thời lượng: 4 tháng

Thời gian học: 1 giờ/buổi học, 2 buổi/tuần


Nhận dạng học viên:

 • Buổi học đầu tiên của học viên sẽ được kiểm tra và phân lớp.
 • Các học viên không thuộc nhóm này sẽ vào ngay lớp Guitar Đệm Hát 1.

Công cụ học tập:

 • 1 guitar/học viên
 • 1 máy đếm nhịp
 • 1 máy lên dây
 • 1 headphone
 • 1 Thiết bị giúp dãn khe tay
 • 1 chương trình nghe nhạc có thể thay đổi tốc độ bản nhạc, có thể sử dụng 1 máy tính (pc, laptop) hoặc điện thoại smartphone. 
 
Guitar & Đệm Hát

Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ NGAY