Guitar Đệm Hát 2
Mục tiêu khóa học:

1. Về thực hành:

- Chơi được các điệu nhạc:

 • Đánh rải và quạt cơ bản điệu Slow Rock với bài hát ‘Halleluia’.
 • Quạt điệu Disco bài hát ‘Papa’.
 • Quạt điệu Soul 1 và 2 bài ‘Em của ngày hôm qua’, không sử dụng các kỹ thuật mở rộng.

- Thực hiện được các kỹ thuật: 

 • Tạo tiếng chát câm bằng gót tay phải và miếng khảy.
 • Đánh rải bằng miếng khảy/tay (tùy học viên). 

- Đọc được trường độ note đen, note móc đơn, note móc đôi, liên ba đơn, note liên ba đơn và phối hợp chúng. Áp dụng cho các điệu nhạc Slow Rock, Soul 1 và 2. 


2. Về lý thuyết:

- Nắm được ký hiệu trường độ các note: móc đôi, liên ba đơn, note liên ba đơn.  


Đối tương học viên: học viên đã hoàn tất Lớp Guitar Đệm hát 1

Thời lượng: 3 tháng

Thời gian học: 1 giờ/buổi học, 2 buổi/tuần


Công cụ học tập:

 • 1 guitar/học viên
 • 1 máy đếm nhịp
 • 1 máy lên dây
 • 1 headphone
 • 1 Thiết bị giúp dãn khe tay
 • 1 chương trình nghe nhạc có thể thay đổi tốc độ bản nhạc, có thể sử dụng 1 máy tính (pc, laptop) hoặc điện thoại smartphone. 

 

 
Guitar & Đệm Hát

Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ NGAY