Guitar Đệm Hát 3
Mục tiêu khóa học:

1. Về thực hành:

- Đọc được và chơi được các điệu nhạc:
 • Slow surf quạt - Hotel california, Forever, Hãy thắp sáng lên (2/4)
 • Slow surf rải 1, rải 2 - Ba kể con nghe (r2), Forever (r1)/Hãy thắp sáng lên
 • Valse rải 1, rải 2 - Happy Birthday To you
 • Boston 3/4 - Riêng một góc trời
 • Swing - Vì tôi còn sống. Sử dụng các kỹ thuật tiếng câm tay trái với hợp âm chặn.

2. Về lý thuyết:

- Nắm được kiến trúc và thành lập được các hợp âm: trưởng, thứ, 7th, thứ 7, trưởng 7 (Major 7).  


Đối tương học viên: học viên đã hoàn tất Lớp Guitar Đệm hát 2


Thời lượng: 3 tháng

Thời gian học: 1 giờ/buổi học, 2 buổi/tuần


Công cụ học tập:

 • 1 guitar/học viên
 • 1 máy đếm nhịp
 • 1 máy lên dây
 • 1 headphone
 • 1 Thiết bị giúp dãn khe tay
 • 1 chương trình nghe nhạc có thể thay đổi tốc độ bản nhạc, có thể sử dụng 1 máy tính (pc, laptop) hoặc điện thoại smartphone. 

Guitar & Đệm Hát

Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ NGAY