Guitar Đệm Hát 4
Mục tiêu khóa học:

​​1. Về thực hành:

- Thực hành chuyển 7 giọng cho bài ‘With or Without you’ trên cần đàn. 
- Đọc được và chơi được các điệu nhạc:
 • Biến thể Disco 2 và Disco 3 - Have you ever seen the rain, Stand by me.
 • Regage - Bài Ca tuổi trẻ/ Ông bà anh. Kỹ thuật chát ngắt tay phải.
 • Biến thể của Regage
 • Fox - Jingle Bell. Bass chuyển và kỹ thuật chát ngắt tay phải
 • Biến thể của Fox
 • Biến thể của Swing
 • Sử dụng một số chức năng của Guitar Pro. 

2. Về lý thuyết:
Tự xây dựng 7 thang âm giọng trưởng và thứ song song.
- Chuyển giọng cho bất kỳ bài hát nào.

Đối tương học viên: học viên đã hoàn tất Lớp Guitar Đệm hát 3


Thời lượng: 3 tháng

Thời gian học: 1 giờ/buổi học, 2 buổi/tuần


Công cụ học tập:

 • 1 guitar/học viên
 • 1 máy đếm nhịp
 • 1 máy lên dây
 • 1 headphone
 • 1 Thiết bị giúp dãn khe tay
 • 1 chương trình nghe nhạc có thể thay đổi tốc độ bản nhạc, có thể sử dụng 1 máy tính (pc, laptop) hoặc điện thoại smartphone.

Guitar & Đệm Hát

Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ NGAY