Guitar Đệm Hát 5
Mục tiêu khóa học:

​​1. Về thực hành:

- Đọc và chơi được các điệu nhạc và các biến thể:
 • Surf 2 phối hợp với surf 1 - Tìm lại
 • Các biến thể của Slow Rock - Halleluia
 • Các biến thể của Soul và kỹ thuật nâng cao (chát câm tay trái với hợp âm buông). 
 • Bossa nova
 • Phối hợp các kiểu quạt và rải trong một bài hát: Ba ngọn nến lung linh, Em trong mắt tôi, Lời yêu thương, Trống Cơm.
 • Chơi được một số kỹ thuật cơ bản: Harm on, pull off, Slide.

2. Về lý thuyết:
- Đọc hiểu được các ký hiệu cơ bản của dạng tab.
Hiểu được ý nghĩa của các số nằm bên dưới của ‘số chỉ loại nhịp’.

Đối tương học viên: học viên đã hoàn tất Lớp Guitar Đệm hát 4


Thời lượng: 3 tháng

Thời gian học: 1 giờ/buổi học, 2 buổi/tuần


Công cụ học tập:

 • 1 guitar/học viên
 • 1 máy đếm nhịp
 • 1 máy lên dây
 • 1 headphone
 • 1 Thiết bị giúp dãn khe tay
 • 1 chương trình nghe nhạc có thể thay đổi tốc độ bản nhạc, có thể sử dụng 1 máy tính (pc, laptop) hoặc điện thoại smartphone.

Guitar & Đệm Hát

Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ NGAY