Lớp Tạo Nhịp 1

Mục tiêu khóa học:

 • Rèn luyện thể lực ngón.
 • Trí nhớ cơ bắp: ghi nhớ được 4 hợp âm buông cơ bản cho bài hát With or without you (C, G, Am, F).
 • Bắt được tốc độ nhịp của bài hát.
 • Nghe được nhịp mạnh và giữ vững nhịp mạnh nguyên cả bài hát.

Đối tượng học viên: 

 • Chưa cảm nhận được tốc độ của nhịp của bài nhạc.
 • Chưa nghe được nhịp mạnh.
 • Chưa cảm nhận và chưa có trí nhớ về cơ bắp.

Thời lượng: 1 tháng


Thời gian học: 1 giờ/buổi học, 2 buổi/tuần


Nhận dạng học viên:

 • Buổi học đầu tiên của học viên sẽ được kiểm tra và phân lớp.
 • Các học viên không thuộc nhóm này sẽ vào ngay lớp Guitar Đệm Hát 1.

Công cụ học tập:

 • 1 guitar/học viên
 • 1 máy đếm nhịp
 • 1 máy lên dây
 • 1 headphone
 • 1 Thiết bị giúp dãn khe tay
 • 1 chương trình nghe nhạc có thể thay đổi tốc độ bản nhạc, có thể sử dụng 1 máy tính (pc, laptop) hoặc điện thoại smartphone. 

 

Guitar & Đệm Hát

Lịch khai giảng

ĐĂNG KÝ NGAY